tła slajdów

SZKOLENIE

DEFIBRYLATORY

zatwierdzone kursy i warsztaty

tła slajdów

PIERWSZA

Pomoce

KURSY SZKOLENIOWE

Obraz

Zatwierdzone kursy i szkolenia dotyczące korzystania z defibrylatorów

Kurs użycia półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych (DESA) i podstawowego podtrzymania życia, kurs bonusowy do 100% wg FUNDAE. Szkolenie zatwierdzone we wszystkich autonomicznych społecznościach i wymagane do korzystania z defibrylatora w prawie wszystkich z nich.

Kurs skierowany do pracowników służby zdrowia, pierwszych uczestników i ogólnej populacji. Ten kurs jest prowadzony przez instruktorów i kandydatów na instruktora PNRCP. Czas trwania i metodologia zgodnie z przepisami każdej wspólnoty autonomicznej. Małe grupy na praktycznych warsztatach.

Kursy użytkowania zewnętrznych defibrylatorów i podtrzymywania życia

Nasze kursy i warsztaty na temat zewnętrznych defibrylatorów
Szkolenie online i w klasie

Celem tych kursów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zwrócenia uwagi na zatrzymanie krążenia aż do przybycia wyspecjalizowanych zespołów medycznych. To szkolenie ma na celu nauczyć się korzystać z zewnętrznych defibrylatorów i skutecznie wykonywać podstawowe czynności podtrzymujące życie.

Akademia zatwierdzona i certyfikowana do prowadzenia szkoleń na temat „defibrylatorów i SVB” w całej Hiszpanii

Zastosowanie defibrylatorów szkoleniowych zatwierdzonych przez wspólnoty autonomiczne

Jesteśmy akredytowaną akademią, która zapewnia szkolenia w zakresie korzystania z defibrylatorów i podstawowego wsparcia życia, kursów defibrylatora i resuscytacji krążeniowej zatwierdzonych przez wydziały zdrowia różnych autonomicznych społeczności
Skonsultuj się z naszą certyfikacją jako zatwierdzone centrum szkoleniowe dotyczące korzystania z defibrylatorów i CPR.
Akademia certyfikacji „defibrylatory / CPR” | Andaluzja
Certyfikacja jako zatwierdzona akademia do prowadzenia kursów defibrylatora i resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Szkolenie z pierwszej pomocy
Kursy zdrowia online i osobiście

Kursy pierwszej pomocy mają na celu szkolenie personelu medycznego lub obywateli w zakresie podstawowych pojęć związanych z pierwszą pomocą, a także instruowanie podstawowych działań lub technik w głównych sytuacjach zagrożenia zdrowia.