Projekt ochrony kardiologicznej Renault | Defibrylatory DEA w Twojej placówce

Renault: Gospodarka naszego kraju w dużym stopniu opiera się na dużych fabrykach samochodów, które działają na tym terytorium. Są to fabryki o bardzo dużym zasięgu i, co do zasady, w lokalizacjach z dala od miast. Z tego powodu bezpieczeństwo medyczne pracowników musi być bliskie. Zatrzymanie akcji serca występuje w ponad 80% przypadków poza szpitalem. Zmniejszamy więc liczbę miejsc, w których może się to zdarzyć, do dwóch, w pracy lub w domu. Zalecono, aby Renault zainstalowało sprzęt w najbardziej efektywny sposób, aby działać w nagłych przypadkach. Dlatego we wszystkich lokalizacjach zainstalowano ponad 110 defibrylatorów, a ich personel został przeszkolony. Zapewnienie w ten sposób zdrowia wszystkich pracowników.


druk   E-mail