• Telefon
  • +34 900 670 112

Szkolenie z pierwszej pomocy

Zapobieganie zagrożeniom elektrycznym

Kurs zapobiegania zagrożeniom elektrycznym i pierwszej pomocy

Kurs zapobiegania zagrożeniom elektrycznym i pierwszej pomocy, dekret królewski 614/2001 z 8 czerwca w sprawie minimalnych przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem elektrycznym.

 

Kurs z zakresu zapobiegania zagrożeniom elektrycznym i pierwszej pomocy ma na celu rozwinięcie tych koncepcji bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z ochroną przed zagrożeniami elektrycznymi, tak aby pracownik, który rozwija pracę związaną z ryzykiem elektrycznym, wykonywał ją odpowiednie środki zapobiegawcze. W przypadku wypadku elektrycznego (oparzenie, utrata przytomności, zatrzymanie krążenia i oddechu, itp.) Uczeń zostanie przeszkolony do działania w ciągu pierwszych minut do przybycia służby zdrowia.

 

Dla kogo to jest?

 

Kurs przeznaczony jest dla pracowników sektora elektrycznego, dla pracowników narażonych na zagrożenia elektryczne, którzy muszą posługiwać się narzędziami elektrycznymi lub wykonywać prace przy niskim lub wysokim napięciu.

Profil: Technicy i kierownicy ds. Konserwacji i bezpieczeństwa elektrycznego, instalatorzy elektryczni, inżynierowie biur technicznych i inżynierowie przemysłowi oraz wszyscy ci, którzy chcą wejść do sektora elektrycznego. 

 

Metodologia

Teoretyczno-praktyczne kursy stacjonarne trwające 8 godzin, podczas których studenci będą mogli rozwijać to, czego się nauczyli w symulowanych sytuacjach w oparciu o rzeczywiste sytuacje. 

Nasi trenerzy podróżują do obiektów klienta z całym materiałem dydaktycznym, podnosząc jakość uczenia się.

Aby zobaczyć szczegółowy program, kliknij „więcej informacji”

 

Dostosowujemy kurs do potrzeb, dat i godzin klienta.

 

Blok 1: Skutki porażenia prądem, gdy przechodzi przez ciało. Ilości elektryczne. Porażenie prądem Bezpośredni i pośredni kontakt. Czynniki determinujące ciężkość obrażeń. Fizjologiczne skutki przemiennego prądu elektrycznego. Napięcie i opór: odniesienie standardowe. Przepływ prądu: trajektoria przez ciało. Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi.

Blok 2: Ryzyko i środki zapobiegawcze związane z energią elektryczną zgodnie z ramami prawnymi. Ramy prawne: Dekret królewski 614/2001 Instalacje elektryczne: Artykuł 3. Ochrona przed bezpośrednimi kontaktami elektrycznymi. Ochrona przed pośrednimi kontaktami elektrycznymi. Urządzenia elektryczne niskiego napięcia (odbiorniki). Techniki i procedury pracy: Artykuł 4. Praca bez napięcia: „pięć złotych zasad” Praca z napięciem. Strefa niebezpieczna lub strefa pracy w napięciu. Elektryczność statyczna: ryzyko pożaru lub wybuchu oraz środki zapobiegające gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Środki ochrony osobistej. Środki zapobiegawcze

Blok 3: Pierwsza pomoc związana z wypadkami elektrycznymi. Zachowanie PAS. Zadzwoń na 112. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i DEA Zestaw podstawowy. Burns Krwotok Uraz Uraz czaszki Nagłe wypadki neurologiczne: lipotimia, konwekcje i ICTUS

 

Formularz Kurs zapobiegania zagrożeniom elektrycznym Pierwsza pomoc

Kurs zapobiegania zagrożeniom elektrycznym Szkolenie z pierwszej pomocy

Formularz wniosku o informacje na temat dat i miejsc kursu w zakresie zapobiegania zagrożeniom elektrycznym i pierwszej pomocy. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego szkolenia, napisz do nas, a my poinformujemy Cię o możliwościach wzięcia udziału w kursie, możliwości zorganizowania niestandardowych kursów w miejscu pracy.Proszę wpisać swoje imię i nazwisko.
Błędny adres e-mail.
BŁĄD w numerze telefonu
Proszę nam powiedzieć, jak duża jest Twoja firma.
Invalid Input
Invalid Input
 


druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy