1- Zakres zastosowania

Celem niniejszych Ogólnych warunków jest uregulowanie warunków zawierania umów i sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.salvavidas.eu. Warunki te przez cały czas podlegają hiszpańskim przepisom i dyrektywom WE, które regulują warunki zawierania umów w operacjach sprzedaży i zakupu w sklepach detalicznych. Zastosowanie będą miały między innymi:

Ustawa 26/84 z dnia 19 czerwca generalna o ochronie konsumentów i użytkowników.

Ustawa 7/98 z 13 kwietnia o ogólnych warunkach umowy.

Ustawa 7/96 z 15 stycznia o zarządzaniu handlem detalicznym.

Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Ustawa 23/2003 z 10 lipca o gwarancjach towarów konsumpcyjnych.

Dyrektywa 2000/31 WE Parlamentu Europejskiego.

Każde inne prawo hiszpańskie, modyfikacja ustawy, dyrektywa WE, niewymienione na poprzedniej liście, których przepisy modyfikują warunki umów sprzedaży, a zatem mają zastosowanie do operacji sprzedaży prowadzonych przez www.tienda- salvavidas.com ze swoimi klientami.

Użytkownicy, którzy przeprowadzają transakcje sprzedaży za pośrednictwem https://www.salvavidas.eu oświadczają, że znają i akceptują bez zastrzeżeń lub wyjątków niniejsze Warunki Ogólne. W przypadku wątpliwości przed którymkolwiek z niniejszych Ogólnych warunków, klient może to samo skonsultować z Działem Handlowym https://www.salvavidas.eu za pośrednictwem następującego e-maila: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

Projekt Lifeguard może jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikować wszystkie zobowiązania określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym ceny potwierdzonych zamówień, które pochodzą z błędu typograficznego w internetowej bazie danych https://www.salvavidas.eu lub w bazie danych dostawcy, który dostarczył niewłaściwy produkt lub produkty https://www.salvavidas.eu . W tym przypadku Projekt Lifeguard zaoferuje klientowi możliwość zwrotu kwoty zamówienia lub wymiany produktu lub produktów, które zmieniły cenę w stosunku do innych o podobnych cechach.

2. - Potwierdzenie zamówienia.

Rozumie się, że zamówienie z sieci https://www.salvavidas.eu Zostało to potwierdzone po wykonaniu następujących czterech etapów:

Klient wybrał w koszyku produkt lub produkty internetowe https://www.salvavidas.eu Chcesz kupić

Klient akceptuje Ogólne warunki witryny https://www.salvavidas.eu i przejdź do jego identyfikacji, wypełniając formularz informacji rozliczeniowych i adres dostawy zamówienia.

Klient wybiera jedną z metod płatności oferowanych przez Internet https://www.salvavidas.eu .

Klient dokonuje płatności za zamówienie w sposób wybrany w poprzednim kroku.

Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

3.- Ceny.

Ceny podane w Internecie https://www.salvavidas.eu Wyrażone są w euro, nie zawierają podatku VAT obowiązującego w Hiszpanii oraz kosztów transportu i podatku VAT, któremu podlega transport. Produkty, które podlegają przepisom kanonu zgodnie z art. 25.21 Królewskiego dekretu ustawodawczego 1/1996 z dnia 12 kwietnia XNUMX r., Który zatwierdza zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej, włączają ten kanon do ceny sprzedaży. Jednostronnie https://www.salvavidas.eu zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia cen i dostępności produktów zawartych na stronie internetowej https://www.salvavidas.eu. Ta modyfikacja, z wyjątkiem błędu typograficznego lub obcego dla https://www.salvavidas.eu, nie wpłynie na zamówienia potwierdzone przed ich modyfikacją.

3.a. - Podatki. Ceny produktów, które są na sprzedaż w naszym sklepie e-commerce nie zawierają podatku VAT, który jest płacony w momencie zakupu produktu. System zakupów podlega obowiązującym przepisom w Hiszpanii.

Podatek VAT może podlegać zmianom zatwierdzonym przez prawo.

4.- Gwarancja

Projekt Lifeguard oświadcza i gwarantuje, że jego platforma internetowa jest technicznie przygotowana do sprzedaży produktów. Gwarancje jakości lub działania produktów lub usług firmy https://www.salvavidas.eu będą one, w stosownych przypadkach, ustalane indywidualnie dla poszczególnych przypadków w określonych warunkach. Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są gwarancją producenta, którego długość i czas trwania różnią się w zależności od produktów i marek. Warunki gwarancji będą określone w „Warunkach gwarancji” dołączonych do każdej pozycji i mogą być różne w każdym przypadku, zawsze w zależności od różnych producentów, importerów i dystrybutorów. W przypadku, gdy artykuł nie zawiera tego dokumentu, wystarczy zachować fakturę zakupu, która zastąpi formularz gwarancyjny, jeśli nie zostanie to określone w żadnym dokumencie, przyjmuje się, że będzie to dwa lata od daty zakupu. Gwarancje producenta na produkty sprzedawane przez https://www.salvavidas.eu nie obejmują: - wymiany materiałów eksploatacyjnych (baterie, żarówki, bezpieczniki, pogorszenie stanu głowic rejestrujących lub czytających…). - nietypowe lub niezgodne z wymaganiami użycie produktów. W tym celu zalecamy przeczytanie instrukcji obsługi dołączonej do każdego z naszych produktów. - awaria akcesoriów (kable zasilające…). - Naprawy ewentualnych usterek przez służby techniczne nieuznane przez producenta, uszkodzeń spowodowanych z przyczyn zewnętrznych (np. Wypadek, wstrząs, wyładowanie atmosferyczne, problemy z prądem). W każdym przypadku, https://www.salvavidas.eu nie przyjmie żadnej odpowiedzialności, jeśli producent odmówi zastosowania takiej gwarancji z wyżej wymienionych powodów. Jeśli naprawa nie zostanie uwzględniona, producent ustali budżet. Firma produkcyjna zażąda zapłaty kosztów administracyjnych, jeśli klient odrzuci budżet wymieniony w poprzednim akapicie. Jeśli w przeciwnym przypadku klient to zaakceptuje, ten ostatni musi wysłać nam przelew bankowy w kwocie odpowiadającej ustalonemu budżetowi. Gwarancja przestanie obowiązywać, jeżeli https://www.salvavidas.eu rzetelnie sprawdź sposób obsługi produktu przez klienta.

5.- Informacje o produktach firmy www.lifeguard.eu

Ze względu na złożoność utrzymania i aktualizacji obszernego katalogu produktów oferowanych przez Internet https://www.salvavidas.eu użytkownik / klient sieci jest zwolniony ANEK S3 Lifeguard Project wszelkich roszczeń lub skarg dotyczących dokładności informacji na temat produktów w Internecie. ANEKS3 Lifeguard Project zapewni środki do swojej dyspozycji, aby upewnić się, że informacje o produktach w sieci są tak dokładne, jak to tylko możliwe. Zdjęcia produktów mogą nie odpowiadać dokładnie przedstawionemu produktowi, jednak jego cechy będą zgodne z opisanymi w pliku.

6.- Prawa własności intelektualnej.

Prawa autorskie wszystkich stron zawartych w https://www.salvavidas.eu właściwość ANEKS3 Lifeguard Project https://www.salvavidas.eu zastrzega sobie wszelkie prawa do swojej strony internetowej, będąc w stanie w każdej chwili zmodyfikować jej zawartość, konfigurację lub prezentację oraz ograniczyć lub anulować dostęp do strony https://www.salvavidas.eu bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za jego aktualizację.

Z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego i zawsze powołując się na źródło, powielanie, kopiowanie, wykorzystanie, dystrybucję, komercjalizację, komunikację publiczną lub jakąkolwiek inną działalność, która jest przeprowadzana z informacjami zawartymi na tej stronie i która jest przeprowadzana bez autoryzacja https://www.salvavidas.eu.

Dozwolone jest udostępnianie informacji tu zawartych za pośrednictwem sieci społecznościowych za pomocą narzędzi dostępnych w sieci https://www.salvavidas.eu

7.- OchronaLiczba danych

Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych użytkownicy są ostrzegani - klienci sieci https://www.salvavidas.eu z następujących:

Dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy, które można znaleźć na naszej stronie internetowej, zostaną włączone do pliku, którego właścicielem i zarządcą jest ANEKS3 Proyecto Salvavidas, Calle Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madryt. Dane osobowe gromadzone z naszej strony internetowej będą przez cały czas absolutnie niezbędne do prowadzenia operacji handlowych prowadzonych przez użytkowników - klientów sieci https://www.salvavidas.eu . Użytkownicy, którzy składają zamówienia przez Internet https://www.salvavidas.eu Wyrażają zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie danych firmom lub podmiotom zaangażowanym w zarządzanie zamówieniem.

Użytkownicy - klienci sieci https://www.salvavidas.eu  W każdej chwili mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu w stosunku do podanych danych osobowych, pisząc na adres: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Calle Begoña 16 4. piętro. 28821 Coslada, Madryt lub pocztą na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

8. Podzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków nie będzie lub stanie się nieważne lub nie będzie możliwe do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, takie postanowienie nie będzie miało żadnego skutku, ale tylko w zakresie tego konkretnego braku ważności i nie wpłynie na żadne inne postanowienia obecne warunki.

9.- Obowiązujące prawodawstwo

Niniejsze Ogólne Warunki muszą być interpretowane i podlegają obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków muszą być rozstrzygane w sądzie. Jednak to nie przeszkodzi https://www.salvavidas.eu . skorzystać z prawa do rozstrzygania wszelkich sporów w innej właściwej jurysdykcji.