Informacje prawne

Informacje prawne

1. TOŻSAMOŚĆ UŻYTKOWNIKA INTERNETOWEGO
ANEK S3, SL z CIF B-85649903, z adresem w AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) i e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć., jest właścicielem tej witryny z domeną salvavidas.eu

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Korzystanie z tej witryny przypisuje nawigatorowi stan użytkownika USER, niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną, czy prawną, co oznacza przestrzeganie warunków wskazanych poniżej. Do wszystkich celów, warunki zostaną uwzględnione w wersji opublikowanej w momencie uzyskania dostępu. Zaleca się, aby UŻYTKOWNIK uważnie przeczytał szczegółowe warunki przed skorzystaniem z oferowanych usług. Podobnie dostęp do niektórych usług za pośrednictwem tej strony internetowej może podlegać pewnym szczególnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i / lub modyfikują te ogólne warunki. Dlatego przed uzyskaniem dostępu i / lub skorzystaniem z naszych usług UŻYTKOWNIK musi również uważnie przeczytać odpowiednie warunki szczególne. Jeśli nie akceptujesz warunków korzystania, musisz powstrzymać się od uzyskiwania dostępu i korzystania z usług zawartych w tej Witrynie. Obecne warunki użytkowania regulują ogólne korzystanie z sieci przez UŻYTKOWNIKA, który ma możliwość ich przeglądania i drukowania. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia treści, usług i informacji znajdujących się na tej Witrynie, a także do ograniczenia lub anulowania warunków mających zastosowanie do Witryny.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Treść tej witryny jest chroniona prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i / lub grafika są własnością osoby odpowiedzialnej za stronę internetową lub, w stosownych przypadkach, mają licencję lub wyraźna autoryzacja autorów. Bez względu na cel, dla którego zostały przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystanie, wykorzystanie, dystrybucja i marketing w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela sieci. Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych praw może stanowić naruszenie tych przepisów, a także przestępstwo podlegające karze zgodnie z art. 270 i następnymi Kodeksu karnego. Projekty, logo, tekst i / lub grafika poza osobą odpowiedzialną za stronę internetową, które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich właścicieli, którzy sami są odpowiedzialni za wszelkie możliwe kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. W każdym razie jest od nich wyraźna i uprzednia zgoda.
Roszczenia, które mogą być zgłaszane przez UŻYTKOWNIKÓW w związku z możliwym naruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w związku z dowolną zawartością tej strony internetowej, należy kierować na adres e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. DOSTĘP DO SIECI
Dostęp do naszej strony internetowej może uzyskać każdy UŻYTKOWNIK bezpłatnie. Podane przez Ciebie dane osobowe będą zawsze traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z sieci, treści i usług zgodnie z prawem, z zachowaniem dobrych obyczajów i porządku publicznego.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do:

 • Nie wolno korzystać z sieci lub usług świadczonych za jej pośrednictwem w celach lub skutkach, które są nielegalne lub sprzeczne z treścią niniejszej Informacji prawnej, które naruszają interesy lub prawa osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, wyłączyć lub uszkodzić Witrynę lub jego usługi lub uniemożliwiają zadowalające korzystanie z sieci innym użytkownikom.
 • Nie niszcz, nie zmieniaj, nie wyłączaj ani w żaden inny sposób nie niszcz danych, programów ani dokumentów elektronicznych ani innych znajdujących się w sieci.
 • Nie wprowadzaj programów, wirusów, makropoleceń, miniaplikacji ani żadnego innego urządzenia logicznego lub sekwencji znaków, które powodują lub mogą powodować wszelkiego rodzaju zmiany w systemach komputerowych osoby odpowiedzialnej za Internet lub osoby trzecie.
 • Nie należy niewłaściwie wykorzystywać informacji, wiadomości, grafiki, rysunków, plików dźwiękowych i / lub obrazów, zdjęć, nagrań, oprogramowania i, ogólnie rzecz biorąc, wszelkiego rodzaju materiałów dostępnych za pośrednictwem sieci lub oferowanych przez nią usług.
 • Nie wprowadzaj dyskryminujących działań, postaw lub pomysłów ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.
 • Podobnie osoba odpowiedzialna za stronę zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do strony i / lub usług w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia UŻYTKOWNIKÓW, którzy naruszają te ogólne warunki.

6. SYSTEM REJESTRACJI ODPOWIEDZIALNOŚCI
Osoba odpowiedzialna za stronę internetową nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio ani pomocniczo, za:

 • Jakość usługi, szybkość dostępu, prawidłowe działanie lub dostępność lub ciągłość działania sieci.
 • Występują przerwy w świadczeniu usługi, opóźnienia, błędy, ich nieprawidłowe działanie i, ogólnie rzecz biorąc, inne niedogodności, których źródłem są przyczyny, które wymykają się spod kontroli Właściciela sieci. • Złośliwe lub winne działanie UŻYTKOWNIKA i / lub spowodowane siłą wyższą. W każdym razie, bez względu na przyczynę.
 • Bezpośrednie lub pośrednie szkody, powstałe szkody i / lub utrata zarobków.
 • Treści i opinie osób trzecich lub informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków lub wyszukiwarek na stronie internetowej.
 • Uszkodzenia, które mogą być spowodowane w sprzęcie UŻYTKOWNIKÓW przez możliwe wirusy komputerowe zakontraktowane w wyniku ich nawigacji w Witrynie lub przez inne szkody wynikające z tej nawigacji.
 • Nieprzestrzeganie prawa, moralności i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego w wyniku przekazywania, rozpowszechniania, przechowywania, dostarczania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do treści.
 • Wady i wady wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych, brak ich aktualizacji lub dokładności lub ich jakość naukowa, w stosownych przypadkach.
 • Podobnie, Właściciel nie gwarantuje, że sieć i serwer są wolne od wirusów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane dostępem do sieci lub niemożnością dostępu.
 • Posiadacz będzie miał prawo, bez żadnej rekompensaty dla UŻYTKOWNIKA za te koncepcje, do czasowego zawieszenia usług i treści Witryny w celu przeprowadzenia konserwacji, ulepszeń lub napraw.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia treści i usług znajdujących się na tej stronie, nie przejmując za to żadnej odpowiedzialności, a także faktu, że informacje nie są aktualizowane.

7. OCHRONA DANYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że informacje dostarczone przez użytkownika zostaną włączone do systemu leczenia należącego do osoby odpowiedzialnej w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowiony między obiema stronami. Podobnie, Posiadacz i Osoba odpowiedzialna informuje, że dane będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wyżej wymienionych zasad. Dopóki nie przekażesz inaczej, zrozumiemy, że Twoje dane nie zostały zmodyfikowane, że zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich zmianach i że mamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik jest informowany, że będzie przetwarzał dane w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, odpowiedni, odpowiedni, ograniczony, dokładny i zaktualizowany. Dlatego Odpowiedzialny zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, aby zostały one zniesione lub naprawione niezwłocznie, gdy są niedokładne. Zgodnie z prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych, Użytkownik może korzystać z praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także zgoda udzielona na takie samo traktowanie, konieczność skierowania wniosku na piśmie i wystarczającej identyfikacji na adres wymieniony w pkt 1. Podobnie, możesz również udać się do organu kontroli, aby przedstawić wniosek, który uważasz za odpowiedni.

8. REKLAMA
Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), polityka dotycząca poczty elektronicznej koncentruje się na wysyłaniu tylko tych wiadomości, o które poprosił UŻYTKOWNIK, dobrowolnie przekazane i wyrazić zgodę. Jeśli użytkownik chce otrzymywać te wiadomości, jego prośba musi zostać skierowana na piśmie i wystarczająco zidentyfikowana na adres elektroniczny Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I KONKURS SĄDOWY
Warunki te są napisane w języku hiszpańskim i podlegają obowiązującym przepisom hiszpańskim. W przypadku wszelkich spraw spornych lub dotyczących tej strony internetowej właściwe są sądy i trybunały w Madrycie.


druk   E-mail
Obraz

Instalacja zewnętrznych defibrylatorów, konserwacja, części zamienne, naprawy, szkolenie i użytkowanie defibrylatora, rejestracja we wspólnotach autonomicznych.

adres:
Avda. De la Constitución 29 
28821 Coslada (Madryt)
komórkowy: + 34 911 250 500
e-mail: salvavidas@salvavidas.com

Mapa, gdzie jesteśmy