Informacje prawne

Teksty prawne Przeglądano: 5136

1. TOŻSAMOŚĆ UŻYTKOWNIKA INTERNETOWEGO
ANEK S3, SL z CIF B-85649903, z adresem w AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) i e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć., jest właścicielem tej witryny z domeną salvavidas.eu

2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Korzystanie z tej witryny przypisuje nawigatorowi stan użytkownika USER, niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną, czy prawną, co oznacza przestrzeganie warunków wskazanych poniżej. Do wszystkich celów, warunki zostaną uwzględnione w wersji opublikowanej w momencie uzyskania dostępu. Zaleca się, aby UŻYTKOWNIK uważnie przeczytał szczegółowe warunki przed skorzystaniem z oferowanych usług. Podobnie dostęp do niektórych usług za pośrednictwem tej strony internetowej może podlegać pewnym szczególnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i / lub modyfikują te ogólne warunki. Dlatego przed uzyskaniem dostępu i / lub skorzystaniem z naszych usług UŻYTKOWNIK musi również uważnie przeczytać odpowiednie warunki szczególne. Jeśli nie akceptujesz warunków korzystania, musisz powstrzymać się od uzyskiwania dostępu i korzystania z usług zawartych w tej Witrynie. Obecne warunki użytkowania regulują ogólne korzystanie z sieci przez UŻYTKOWNIKA, który ma możliwość ich przeglądania i drukowania. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia treści, usług i informacji znajdujących się na tej Witrynie, a także do ograniczenia lub anulowania warunków mających zastosowanie do Witryny.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Treść tej witryny jest chroniona prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i / lub grafika są własnością osoby odpowiedzialnej za stronę internetową lub, w stosownych przypadkach, mają licencję lub wyraźna autoryzacja autorów. Bez względu na cel, dla którego zostały przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystanie, wykorzystanie, dystrybucja i marketing w każdym przypadku wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela sieci. Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych praw może stanowić naruszenie tych przepisów, a także przestępstwo podlegające karze zgodnie z art. 270 i następnymi Kodeksu karnego. Projekty, logo, tekst i / lub grafika poza osobą odpowiedzialną za stronę internetową, które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich właścicieli, którzy sami są odpowiedzialni za wszelkie możliwe kontrowersje, które mogą się z nimi wiązać. W każdym razie jest od nich wyraźna i uprzednia zgoda.
Roszczenia, które mogą być zgłaszane przez UŻYTKOWNIKÓW w związku z możliwym naruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w związku z dowolną zawartością tej strony internetowej, należy kierować na adres e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. DOSTĘP DO SIECI
Dostęp do naszej strony internetowej może uzyskać każdy UŻYTKOWNIK bezpłatnie. Podane przez Ciebie dane osobowe będą zawsze traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do korzystania z sieci, treści i usług zgodnie z prawem, z zachowaniem dobrych obyczajów i porządku publicznego.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do:

6. SYSTEM REJESTRACJI ODPOWIEDZIALNOŚCI
Osoba odpowiedzialna za stronę internetową nie będzie odpowiedzialna, bezpośrednio ani pomocniczo, za:

7. OCHRONA DANYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że informacje dostarczone przez użytkownika zostaną włączone do systemu leczenia należącego do osoby odpowiedzialnej w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowiony między obiema stronami. Podobnie, Posiadacz i Osoba odpowiedzialna informuje, że dane będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wyżej wymienionych zasad. Dopóki nie przekażesz inaczej, zrozumiemy, że Twoje dane nie zostały zmodyfikowane, że zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich zmianach i że mamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik jest informowany, że będzie przetwarzał dane w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, odpowiedni, odpowiedni, ograniczony, dokładny i zaktualizowany. Dlatego Odpowiedzialny zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, aby zostały one zniesione lub naprawione niezwłocznie, gdy są niedokładne. Zgodnie z prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych, Użytkownik może korzystać z praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także zgoda udzielona na takie samo traktowanie, konieczność skierowania wniosku na piśmie i wystarczającej identyfikacji na adres wymieniony w pkt 1. Podobnie, możesz również udać się do organu kontroli, aby przedstawić wniosek, który uważasz za odpowiedni.

8. REKLAMA
Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), polityka dotycząca poczty elektronicznej koncentruje się na wysyłaniu tylko tych wiadomości, o które poprosił UŻYTKOWNIK, dobrowolnie przekazane i wyrazić zgodę. Jeśli użytkownik chce otrzymywać te wiadomości, jego prośba musi zostać skierowana na piśmie i wystarczająco zidentyfikowana na adres elektroniczny Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I KONKURS SĄDOWY
Warunki te są napisane w języku hiszpańskim i podlegają obowiązującym przepisom hiszpańskim. W przypadku wszelkich spraw spornych lub dotyczących tej strony internetowej właściwe są sądy i trybunały w Madrycie.

druk