Aviz legal

Aviz legal

1. IDENTITATEA DEȚINĂTORULUI WEB
ANEK S3, SL cu CIF B-85649903, cu adresă în AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza., este proprietarul acestui site web, cu domeniul salvavidas.eu

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE
Folosirea acestui site web atribuie utilizatorului condiția de UTILIZATOR, fie ea persoană fizică sau juridică, ceea ce implică respectarea termenilor și condițiilor indicate mai jos. În toate scopurile, termenii și condițiile vor fi avute în vedere în versiunea publicată în momentul în care are loc accesul. Este recomandat ca UTILIZATORUL să citească cu atenție termenii și condițiile care sunt detaliate mai jos înainte de a utiliza serviciile oferite. De asemenea, accesul la anumite servicii prin intermediul acestui site web poate fi supus anumitor condiții particulare care, în funcție de caz, înlocuiesc, completează și / sau modifică aceste condiții generale. Prin urmare, înainte de a accesa și / sau de a folosi serviciile noastre, UTILIZATORUL trebuie să citească cu atenție și condițiile speciale corespunzătoare. Dacă nu acceptați condițiile de utilizare, trebuie să vă abțineți de la accesarea și utilizarea serviciilor conținute de acest site Web. Condițiile actuale de utilizare reglementează utilizarea generică a Web-ului de către UTILIZATOR, care are posibilitatea de a le vizualiza și tipări. Proprietarul site-ului Web își rezervă dreptul de a modifica sau șterge în orice moment și fără notificare prealabilă conținutul, serviciile și informațiile găsite pe acest site, precum și de a limita sau anula termenii și condițiile aplicabile site-ului.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
Conținutul acestui site web este protejat de Legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Site-ul web, incluzând, dar fără a se limita la programarea, editarea, compilarea și alte elemente necesare funcționării sale, design-urile, logo-urile, textul și / sau graficele sunt proprietatea persoanei responsabile a site-ului sau, după caz, au o licență. autorizarea expresă a autorilor. Indiferent de scopul pentru care au fost destinate, reproducerea, utilizarea, exploatarea, distribuția și comercializarea totală sau parțială, în orice caz, necesită o autorizare prealabilă în scris din partea proprietarului web-ului. Încălcarea oricăruia dintre drepturile menționate poate constitui o încălcare a acestor dispoziții, precum și o infracțiune pedepsită în conformitate cu articolele 270 și următoarele din Codul penal. Modelele, logo-urile, textul și / sau graficele din afara persoanei responsabile pentru Web și care pot apărea pe site-ul web, aparțin proprietarilor respectivi, fiind ei înșiși responsabili de eventuale controverse care pot apărea cu privire la acestea. În orice caz, există o autorizație expresă și prealabilă din partea acestora.
Reclamările care ar putea fi depuse de UTILIZATORI în legătură cu posibile încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială asupra oricărui conținut al acestui site web trebuie adresate la e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

4. ACCESUL WEB
Website-ul nostru poate fi accesat gratuit de către orice UTILIZATOR. Datele cu caracter personal pe care le furnizați vor fi întotdeauna tratate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

5. UTILIZAREA CORECTĂ A SITE-ului WEB
UTILIZATORUL se angajează să utilizeze Web-ul, conținutul și serviciile în conformitate cu Legea, cu bune obiceiuri și ordine publică.
USERUL se angajează și se angajează să:

 • Nu folosiți site-ul Web sau serviciile furnizate prin intermediul acestuia în scopuri sau scopuri care sunt ilegale sau contrare conținutului prezentului aviz legal care dăunează intereselor sau drepturilor terților sau care, în orice mod, pot deteriora, dezactiva sau deteriora site-ul sau serviciile sale sau împiedica utilizarea satisfăcătoare a Web-ului către alți utilizatori.
 • Nu distrugeți, modificați, dezactivați sau deteriorați altfel date, programe sau documente electronice și altele care sunt pe Web.
 • Nu introduceți programe, viruși, macroinstrucțiuni, mini-aplicații sau orice alt dispozitiv logic sau secvență de caractere care provoacă sau pot provoca vreun tip de modificare în sistemele informatice ale persoanei responsabile de Web sau a terților.
 • Nu folosiți în mod greșit informațiile, mesajele, graficele, desenele, fișierele de sunet și / sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material accesibil prin Web sau prin serviciile pe care le oferă.
 • Nu introduceți acțiuni, atitudini sau idei discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, credințe, vârstă sau condiție.
 • De asemenea, persoana responsabilă de site-ul web își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la site-ul și / sau la servicii în orice moment și fără notificare prealabilă acelor utilizatori care încalcă aceste condiții generale.

6. REGIMUL DE RESPONSABILITATE
Persoana responsabilă pentru site-ul web nu va fi responsabilă, direct sau subsidiar, pentru

 • Calitatea serviciului, viteza de acces, funcționarea corectă sau disponibilitatea sau continuitatea funcționării Web-ului.
 • Că există întreruperi ale serviciului, întârzieri, erori, defecțiuni ale aceluiași și, în general, alte inconveniente care își au originea în cauză care sunt în afara controlului deținătorului Web. • O acțiune rău intenționată sau vinovată a UTILIZATORULUI și / sau din cauza forței majore. În orice caz, indiferent de cauza sa.
 • Daune directe sau indirecte, daune emergente și / sau pierderi de câștig.
 • Conținutul și opiniile terților sau informațiile conținute în paginile Web ale terților care pot fi accesate prin link-uri sau motoare de căutare de pe site-ul web.
 • Daunele care pot fi cauzate de echipamentul UTILIZATORILOR de posibile virusuri computerizate contractate din cauza navigării lor pe Website sau de orice alte pagube derivate din navigarea respectivă.
 • Nerespectarea Legii, moralitatea și bunele obiceiuri sau ordinea publică acceptate în general ca urmare a transmiterii, difuzării, stocării, furnizării, recepției, obținerii sau accesului la conținut.
 • Viciile și defectele de tot felul de conținut transmise, difuzate, stocate sau puse la dispoziție, lipsa actualizării sau acuratețea acestora sau calitatea științifică, după caz.
 • De asemenea, Proprietarul nu garantează că Web-ul și serverul nu sunt viruși și nu este responsabil pentru daunele cauzate de accesul la Web sau de incapacitatea de acces.
 • Titularul va avea dreptul, fără nicio compensație pentru UTILIZATOR pentru aceste concepte, de a suspenda temporar serviciile și conținutul site-ului Web pentru a efectua operațiuni de întreținere, îmbunătățire sau reparare.
 • Titularul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge în orice moment și fără notificare prealabilă conținutul și serviciile găsite pe acest site web, neasumând nicio responsabilitate pentru acesta, precum și faptul că informațiile nu sunt actualizate.

7. PROTECȚIA DATELOR
În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că informațiile furnizate de utilizator vor fi încorporate în sistemul de tratament deținut de responsabil pentru a facilita, accelera și îndeplini angajamentele stabilit între ambele părți. De asemenea, deținătorul și responsabilul informează că datele vor fi păstrate pentru perioada strict necesară pentru a respecta preceptele menționate mai sus. Atâta timp cât nu comunicați altfel, vom înțelege că datele dvs. nu au fost modificate, că sunteți de acord să ne notificați orice modificare și că avem consimțământul dvs. pentru a le folosi în scopurile menționate mai sus. Sunteți informat că veți continua să tratați datele într-un mod legal, fidel, transparent, adecvat, relevant, limitat, precis și actualizat. De aceea, Responsabilul se angajează să adopte toate măsurile rezonabile, astfel încât acestea să fie suprimate sau rectificate fără întârziere atunci când sunt inexacte. În conformitate cu drepturile conferite de legislația în vigoare privind protecția datelor, Utilizatorul poate exercita drepturile de acces, rectificare, limitare a prelucrării, ștergere, portabilitate și opoziție la prelucrarea datelor sale personale, precum și consimțământul acordat pentru tratarea acestora, trebuind să vă direcționați solicitarea în scris și să vă identificați suficient către adresa menționată la punctul 1. De asemenea, puteți contacta autoritatea de control pentru a prezenta cererea pe care o considerați adecvată.

8. PUBLICITATE
Așa cum este reglementat de Legea 34 / 2002, din iulie 11, a Serviciilor Societății Informaționale și Comerț Electronic (LSSICE), politica privind e-mailul este axată pe trimiterea numai a comunicațiilor pe care USERUL a solicitat să le primească, având transferat voluntar și exprimă-ți consimțământul. Dacă utilizatorul dorește să primească aceste comunicări, cererea sa trebuie adresată în scris și identificându-se suficient la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

9. LEGISLARE APLICABILĂ ȘI CONCURENȚĂ JUDICIALĂ
Aceste condiții sunt redactate în spaniolă și sunt supuse legislației spaniole actuale. Pentru orice aspect litigios sau care privește acest site Web, instanțele și tribunalele din Madrid, Spania vor fi competente.


imprimare   poștă electronică
Imagine

Instalarea defibrilatoare externe, întreținere, piese de schimb, reparații, de formare și utilizare defibrilator, inregistrare comunitatile autonome.

adresă:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
telefon: + 34 911 250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.com

Harta unde suntem