• Telefon
 • + 34 900 670 112

Aviz legal

1. IDENTITATEA DEȚINĂTORULUI WEB
ANEK S3, SL cu CIF B-85649903, cu adresă în AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza., este proprietarul acestui site web, cu domeniul salvavidas.eu

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE
Folosirea acestui site web atribuie utilizatorului condiția de UTILIZATOR, fie ea persoană fizică sau juridică, ceea ce implică respectarea termenilor și condițiilor indicate mai jos. În toate scopurile, termenii și condițiile vor fi avute în vedere în versiunea publicată în momentul în care are loc accesul. Este recomandat ca UTILIZATORUL să citească cu atenție termenii și condițiile care sunt detaliate mai jos înainte de a utiliza serviciile oferite. De asemenea, accesul la anumite servicii prin intermediul acestui site web poate fi supus anumitor condiții particulare care, în funcție de caz, înlocuiesc, completează și / sau modifică aceste condiții generale. Prin urmare, înainte de a accesa și / sau de a folosi serviciile noastre, UTILIZATORUL trebuie să citească cu atenție și condițiile speciale corespunzătoare. Dacă nu acceptați condițiile de utilizare, trebuie să vă abțineți de la accesarea și utilizarea serviciilor conținute de acest site Web. Condițiile actuale de utilizare reglementează utilizarea generică a Web-ului de către UTILIZATOR, care are posibilitatea de a le vizualiza și tipări. Proprietarul site-ului Web își rezervă dreptul de a modifica sau șterge în orice moment și fără notificare prealabilă conținutul, serviciile și informațiile găsite pe acest site, precum și de a limita sau anula termenii și condițiile aplicabile site-ului.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
Conținutul acestui site web este protejat de Legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Site-ul web, incluzând, dar fără a se limita la programarea, editarea, compilarea și alte elemente necesare funcționării sale, design-urile, logo-urile, textul și / sau graficele sunt proprietatea persoanei responsabile a site-ului sau, după caz, au o licență. autorizarea expresă a autorilor. Indiferent de scopul pentru care au fost destinate, reproducerea, utilizarea, exploatarea, distribuția și comercializarea totală sau parțială, în orice caz, necesită o autorizare prealabilă în scris din partea proprietarului web-ului. Încălcarea oricăruia dintre drepturile menționate poate constitui o încălcare a acestor dispoziții, precum și o infracțiune pedepsită în conformitate cu articolele 270 și următoarele din Codul penal. Modelele, logo-urile, textul și / sau graficele din afara persoanei responsabile pentru Web și care pot apărea pe site-ul web, aparțin proprietarilor respectivi, fiind ei înșiși responsabili de eventuale controverse care pot apărea cu privire la acestea. În orice caz, există o autorizație expresă și prealabilă din partea acestora.
Reclamările care ar putea fi depuse de UTILIZATORI în legătură cu posibile încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială asupra oricărui conținut al acestui site web trebuie adresate la e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

4. ACCESUL WEB
Website-ul nostru poate fi accesat gratuit de către orice UTILIZATOR. Datele cu caracter personal pe care le furnizați vor fi întotdeauna tratate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

5. UTILIZAREA CORECTĂ A SITE-ului WEB
UTILIZATORUL se angajează să utilizeze Web-ul, conținutul și serviciile în conformitate cu Legea, cu bune obiceiuri și ordine publică.
USERUL se angajează și se angajează să:

 • Nu folosiți site-ul Web sau serviciile furnizate prin intermediul acestuia în scopuri sau scopuri care sunt ilegale sau contrare conținutului prezentului aviz legal care dăunează intereselor sau drepturilor terților sau care, în orice mod, pot deteriora, dezactiva sau deteriora site-ul sau serviciile sale sau împiedica utilizarea satisfăcătoare a Web-ului către alți utilizatori.
 • Nu distrugeți, modificați, dezactivați sau deteriorați altfel date, programe sau documente electronice și altele care sunt pe Web.
 • Nu introduceți programe, viruși, macroinstrucțiuni, mini-aplicații sau orice alt dispozitiv logic sau secvență de caractere care provoacă sau pot provoca vreun tip de modificare în sistemele informatice ale persoanei responsabile de Web sau a terților.
 • Nu folosiți în mod greșit informațiile, mesajele, graficele, desenele, fișierele de sunet și / sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice fel de material accesibil prin Web sau prin serviciile pe care le oferă.
 • Nu introduceți acțiuni, atitudini sau idei discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, credințe, vârstă sau condiție.
 • De asemenea, persoana responsabilă de site-ul web își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la site-ul și / sau la servicii în orice moment și fără notificare prealabilă acelor utilizatori care încalcă aceste condiții generale.

6. REGIMUL DE RESPONSABILITATE
Persoana responsabilă pentru site-ul web nu va fi responsabilă, direct sau subsidiar, pentru

 • Calitatea serviciului, viteza de acces, funcționarea corectă sau disponibilitatea sau continuitatea funcționării Web-ului.
 • Că există întreruperi ale serviciului, întârzieri, erori, defecțiuni ale aceluiași și, în general, alte inconveniente care își au originea în cauză care sunt în afara controlului deținătorului Web. • O acțiune rău intenționată sau vinovată a UTILIZATORULUI și / sau din cauza forței majore. În orice caz, indiferent de cauza sa.
 • Daune directe sau indirecte, daune emergente și / sau pierderi de câștig.
 • Conținutul și opiniile terților sau informațiile conținute în paginile Web ale terților care pot fi accesate prin link-uri sau motoare de căutare de pe site-ul web.
 • Daunele care pot fi cauzate de echipamentul UTILIZATORILOR de posibile virusuri computerizate contractate din cauza navigării lor pe Website sau de orice alte pagube derivate din navigarea respectivă.
 • Nerespectarea Legii, moralitatea și bunele obiceiuri sau ordinea publică acceptate în general ca urmare a transmiterii, difuzării, stocării, furnizării, recepției, obținerii sau accesului la conținut.
 • Viciile și defectele de tot felul de conținut transmise, difuzate, stocate sau puse la dispoziție, lipsa actualizării sau acuratețea acestora sau calitatea științifică, după caz.
 • De asemenea, Proprietarul nu garantează că Web-ul și serverul nu sunt viruși și nu este responsabil pentru daunele cauzate de accesul la Web sau de incapacitatea de acces.
 • Titularul va avea dreptul, fără nicio compensație pentru UTILIZATOR pentru aceste concepte, de a suspenda temporar serviciile și conținutul site-ului Web pentru a efectua operațiuni de întreținere, îmbunătățire sau reparare.
 • Titularul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge în orice moment și fără notificare prealabilă conținutul și serviciile găsite pe acest site web, neasumând nicio responsabilitate pentru acesta, precum și faptul că informațiile nu sunt actualizate.

7. PROTECȚIA DATELOR
În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că informațiile furnizate de utilizator vor fi încorporate în sistemul de tratament deținut de responsabil pentru a facilita, accelera și îndeplini angajamentele stabilit între ambele părți. De asemenea, deținătorul și responsabilul informează că datele vor fi păstrate pentru perioada strict necesară pentru a respecta preceptele menționate mai sus. Atâta timp cât nu comunicați altfel, vom înțelege că datele dvs. nu au fost modificate, că sunteți de acord să ne notificați orice modificare și că avem consimțământul dvs. pentru a le folosi în scopurile menționate mai sus. Sunteți informat că veți continua să tratați datele într-un mod legal, fidel, transparent, adecvat, relevant, limitat, precis și actualizat. De aceea, Responsabilul se angajează să adopte toate măsurile rezonabile, astfel încât acestea să fie suprimate sau rectificate fără întârziere atunci când sunt inexacte. În conformitate cu drepturile conferite de legislația în vigoare privind protecția datelor, Utilizatorul poate exercita drepturile de acces, rectificare, limitare a prelucrării, ștergere, portabilitate și opoziție la prelucrarea datelor sale personale, precum și consimțământul acordat pentru tratarea acestora, trebuind să vă direcționați solicitarea în scris și să vă identificați suficient către adresa menționată la punctul 1. De asemenea, puteți contacta autoritatea de control pentru a prezenta cererea pe care o considerați adecvată.

8. PUBLICITATE
Așa cum este reglementat de Legea 34 / 2002, din iulie 11, a Serviciilor Societății Informaționale și Comerț Electronic (LSSICE), politica privind e-mailul este axată pe trimiterea numai a comunicațiilor pe care USERUL a solicitat să le primească, având transferat voluntar și exprimă-ți consimțământul. Dacă utilizatorul dorește să primească aceste comunicări, cererea sa trebuie adresată în scris și identificându-se suficient la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.

9. LEGISLARE APLICABILĂ ȘI CONCURENȚĂ JUDICIALĂ
Aceste condiții sunt redactate în spaniolă și sunt supuse legislației spaniole actuale. Pentru orice aspect litigios sau care privește acest site Web, instanțele și tribunalele din Madrid, Spania vor fi competente.

Termeni de cumparare

Termeni de cumparare

1- Domeniul de aplicare

Scopul acestor Conditii Generale este de a reglementa conditiile de contractare si vanzare a produselor oferite pe site-ul https://www.salvavidas.eu. Aceste condiții sunt în orice moment supuse legilor și directivelor spaniole ale CE care reglementează condițiile de contractare a operațiunilor de cumpărare și vânzare în magazinele de vânzare cu amănuntul. Printre altele, se vor aplica următoarele:

Legea 26 / 84 din 19 din iunie general pentru apărarea consumatorilor și utilizatorilor.

Legea 7 / 98 din 13 din aprilie a Condițiilor Generale ale Contractului.

Legea 7 / 96 din 15 din ianuarie a Ordinației comerțului cu amănuntul.

Legea 34 / 2002 din 11 a serviciilor din iulie ale societății informaționale și ale comerțului electronic.

Legea 23 / 2003 din 10 din luna iulie a Garanțiilor de bunuri de consum.

Directiva 2000 / 31 CE a Parlamentului European.

Orice altă lege spaniolă, modificare a legii, directivă CE, care nu este inclusă în lista anterioară, ale cărei reglementări modifică condițiile contractelor de vânzare și, prin urmare, se aplică operațiunilor de vânzare efectuate de www.tienda- salvavidas.com cu clienții săi.

Utilizatorii care efectuează tranzacții de vânzări prin https://www.salvavidas.eu să declare să cunoască și să accepte fără rezerve sau excepții prezentele Condiții Generale. În cazul în care aveți îndoieli în fața oricăror dintre aceste Condiții Generale, clientul poate consulta același lucru și cu Departamentul Comercial al https://www.salvavidas.eu prin următorul e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

Proiectul Salvamar poate modifica în mod unilateral și fără o notificare prealabilă toate obligațiile stabilite în aceste Condiții Generale, inclusiv prețurile din ordinele confirmate care provin dintr-o eroare tipografică în baza de date a web-ului https://www.salvavidas.eu sau în baza de date a furnizorului care a furnizat produsul sau produsele greșite https://www.salvavidas.eu . În acest caz, Proiectul Lifeguard va oferi clientului posibilitatea de rambursare a sumei comenzii sau a înlocuirii produsului sau produselor care și-au modificat prețul pentru alții cu caracteristici similare.

2.- Confirmarea ordinului.

Se înțelege că o comandă de pe web https://www.salvavidas.eu a fost confirmată când au fost executate următoarele patru etape:

Clientul a selectat în coș produsul sau produsele web https://www.salvavidas.eu pe care doriți să cumpărați.

Clientul acceptă Condițiile Generale ale web-ului https://www.salvavidas.eu și să procedeze la identificarea acestuia, completând formularul de facturare și adresa de livrare a ordinului.

Clientul selectează una dintre formele de plată oferite de web https://www.salvavidas.eu .

Clientul efectuează plata comenzii în forma selectată în etapa anterioară.

Clientul primește confirmarea comenzii sale la adresa de e-mail furnizată.

3.- Preturi.

Prețurile indicate pe web https://www.salvavidas.eu Acestea sunt exprimate în euro, nu includ TVA în vigoare în Spania și sunt excluse costurile de transport și TVA la care este supus transportul. Produsele care fac obiectul canonului în conformitate cu articolul 25.21 din Decretul legislativ regal 1/1996 din 12 aprilie, care aprobă textul revizuit al Legii proprietății intelectuale, încorporează canonul în prețul de vânzare. Unilateral https://www.salvavidas.eu își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără o notificare prealabilă prețurile și disponibilitatea produselor incluse pe site-ul său https://www.salvavidas.eu. Această modificare, cu excepția unei erori tipografice sau a altei erori https://www.salvavidas.eu, nu vor afecta ordinele confirmate înainte de modificarea acestora.

3.a. - Impozite. Prețurile produselor care sunt vândute în unitatea noastră de comerț electronic nu includ TVA, care este plătită în același timp cu achiziționarea produsului. Sistemul de cumpărare este supus legislației actuale din Spania.

TVA poate fi supusă unor modificări care sunt aprobate prin lege.

Garanție 4.-

Proiectul Salvamar Acesta declară și garantează că platformele sale de internet sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru vânzarea de produse. Garanțiile de calitate sau de funcționare a produselor sau serviciilor de https://www.salvavidas.eu ele vor fi, după caz, stabilite de la caz la caz în anumite condiții. Toate bunurile noastre vândute beneficiază de garanția societății de producție, a cărei durată și durată diferă în funcție de produse și mărci. Condițiile garanției vor fi cele prevăzute în "Condițiile de garanție" care însoțesc fiecare articol și pot fi diferite în fiecare caz, întotdeauna în funcție de diferiți producători, importatori și distribuitori. În cazul în care articolul nu a luat acest document vor fi suficiente pentru a păstra factura de achiziție, care va înlocui garanția imprimată, în cazul în care nu se specifică într-un document se înțelege că acest lucru va fi de doi ani de la data a achiziției. Garanțiile producătorului privind produsele comercializate de către https://www.salvavidas.eu nu acoperă: - înlocuirea consumabilelor (baterii, becuri, siguranțe, deteriorarea capetelor de înregistrare sau de citire ...). - utilizarea anormală sau neconformă a produselor. Pentru aceasta, vă sfătuim să citiți manualul de instrucțiuni inclus în fiecare dintre produsele noastre. - defectarea accesoriilor (cabluri de alimentare ...). - Repararea eventualelor defecte de către serviciile tehnice nerecunoscute de producător, daune cauzate de orice cauză externă a dispozitivului (de exemplu, accident, șoc, trăsnet, probleme actuale). In orice caz, https://www.salvavidas.eu Nu va accepta nici o responsabilitate în cazul în care producătorul refuză să aplice această garanție din motivele menționate mai sus. Dacă repararea nu este luată în considerare, compania de producție va stabili un buget. Compania de producție va solicita plata cheltuielilor administrative în cazul în care clientul respinge bugetul menționat în paragraful anterior. Dacă în caz contrar clientul acceptă acest lucru, acesta din urmă trebuie să ne trimită un transfer bancar cu suma corespunzătoare bugetului stabilit. Garanția va înceta să fie eficientă, dacă https://www.salvavidas.eu verifică în mod fiabil manipularea produsului de către client.

5.- Informații despre produsele din www.salvavidas.eu

Datorită complexității implicate în menținerea și actualizarea catalogului extins de produse oferite de web https://www.salvavidas.eu utilizatorul / clientul web scuteste ANEK S3 Lifeguard Project a oricărei reclamații sau reclamații privind exactitatea informațiilor despre produsele web. ANEKS3 Project Lifeguard va pune la dispoziție mijloacele sale pentru a încerca ca informațiile produselor de pe web să fie cât mai exacte. Este posibil ca imaginile produselor să nu corespundă exact produsului prezentat, însă caracteristicile acestuia vor fi cele descrise în fișier.

6.- Drepturi de proprietate intelectuală.

Drepturile de autor ale tuturor paginilor conținute în https://www.salvavidas.eu proprietatea ANEKS3 Lifeguard Project https://www.salvavidas.eu își rezervă toate drepturile asupra site-ului său web, fiind capabil în orice moment să își modifice conținutul, configurația sau prezentarea și să restricționeze sau să anuleze accesul la site https://www.salvavidas.eu fără notificare prealabilă și fără asumarea responsabilității pentru actualizarea acestuia.

Cu excepția utilizării personale și private, și care menționează întotdeauna sursa, reproducerea, copierea, utilizarea, distribuția, comercializarea, comunicarea publică sau orice altă activitate care se desfășoară cu informațiile conținute în acest site și care se face fără autorizarea https://www.salvavidas.eu.

Este permisă partajarea informațiilor conținute aici prin intermediul rețelelor sociale prin intermediul instrumentelor disponibile pe web https://www.salvavidas.eu

7.- Protecțien.

În conformitate cu Legea organică 15 / 1999 din 13 din decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorii - clienții web sunt avertizați https://www.salvavidas.eu din următoarele:

Datele pe care ni le furnizați prin formularele pe care le puteți găsi pe site-ul nostru web vor fi încorporate într-un fișier al cărui proprietar și administrator este ANEKS3 Proyecto Salvavidas, Calle Begoña 16, 4ª planta. 28821 Coslada, Madrid. Datele personale colectate de pe site-ul nostru web vor fi în orice moment strict necesare pentru efectuarea operațiunilor comerciale efectuate de utilizatori - clienți ai web-ului https://www.salvavidas.eu . Utilizatorii care plasează comenzi prin web https://www.salvavidas.eu aceștia își dau consimțământul pentru utilizarea, prelucrarea și transferul datelor către societățile sau entitățile implicate în gestionarea ordinului.

Utilizatori - clienți web https://www.salvavidas.eu  Aceștia își pot exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție în legătură cu datele personale furnizate în orice moment, prin scris la: ANEKS3 Proyecto Salvavidas. Calle Begoña 16, etajul 4. 28821 Coslada, Madrid sau prin poștă la: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza..

8 Dispersibilitatea

Dacă o dispoziție a acestor condiții nu are sau devine invalidă sau devine inaplicabilă în temeiul legislației aplicabile, o astfel de prevedere nu ar avea efect, ci numai în măsura în care aceasta nu are o valabilitate și nu va afecta nicio altă prevedere a condițiile actuale.

9.- Legislația aplicabilă

Aceste Condiții Generale trebuie interpretate și sunt guvernate de legislația spaniolă actuală. Orice litigiu care rezultă din aceste condiții trebuie soluționat în instanță. Cu toate acestea, acest lucru nu va împiedica https://www.salvavidas.eu . își exercită dreptul de a soluționa orice litigiu dintr-o altă jurisdicție competentă.

Politica de cookie-uri

1. CE SUNT COOKIES?

Cookie-urile sunt mici informații care sunt stocate în fișiere electronice care sunt instalate în terminalul USERULUI atunci când vizitați un site web cu scopul de a stoca date care pot fi actualizate și recuperate de persoana responsabilă pentru instalarea sa. Dacă UTILIZATORUL nu se înregistrează sau nu lasă informații personale pe site, serverul va fi conștient de faptul că cineva cu acel cookie a revenit pe site-ul web, dar va fi imposibil să asocieze navigarea cu un UTILIZATOR specific și identificat.

2. CARE TIP DE COOKIE ESTE ACUM?

Cookie-urile, în funcție de expirarea lor, pot fi clasificate ca cookie-uri de sesiune sau permanente. Primele expiră când utilizatorul închide browserul, în timp ce cel din urmă rămâne o perioadă mai lungă de timp în care datele sunt încă stocate în terminal și pot fi accesate și procesate.
De asemenea, ele pot fi distinse în funcție de entitatea care gestionează echipamentul sau domeniul de la care sunt trimise Cookie-urile și datele obținute sunt procesate. În acest caz, acestea sunt clasificate în:

 • Cookie-uri proprii: cele care sunt trimise echipamentului terminal al Utilizatorului de pe un computer sau domeniu gestionat de Proprietarul site-ului Web și de la care este furnizat serviciul solicitat de Utilizator.
 • Cookie-uri terțe: cele care sunt trimise echipamentului terminal al Utilizatorului de pe un computer sau domeniu care nu este gestionat de Proprietarul site-ului Web, ci de o altă entitate care prelucrează datele obținute prin Cookie-uri.

Cookie-urile pot fi, de asemenea, clasificate în funcție de obiectivul lor și, prin urmare, putem vorbi despre:

 • Cookie-uri tehnice: permite utilizatorului să navigheze printr-o pagină web, o platformă sau o aplicație și să utilizeze diferitele opțiuni sau servicii care există, cum ar fi, de exemplu, controlul traficului și comunicațiilor de date, identificarea sesiunii sau efectuarea Procesul de cumpărare a unei comenzi.
 • Cookie-uri de personalizare: permit utilizatorului să acceseze serviciul cu anumite caracteristici generale predefinite, bazate pe o serie de criterii din terminalul utilizatorului, cum ar fi limba sau tipul browserului.
 • Cookie-uri analitice: permit persoanei responsabile pentru acestea să monitorizeze și să analizeze comportamentul utilizatorilor site-urilor web la care sunt conectate. Informațiile colectate sunt utilizate pentru măsurarea activității site-urilor web, a aplicației sau a platformei și pentru elaborarea profilurilor de navigație ale utilizatorilor site-urilor, aplicațiilor și platformelor menite să introducă îmbunătățiri bazate pe analiza date pe care le fac utilizatorii serviciului.
 • Cookie-uri de publicitate: permit gestionarea, în cel mai eficient mod posibil, a spațiilor publicitare pe care, după caz, editorul le-a inclus într-o pagină web, o aplicație sau o platformă din care furnizează serviciul solicitat pe baza unor criterii precum conținutul editat sau frecvența la care sunt afișate anunțurile.

3. CUM DEZACTIVĂ SAU ELIMINAȚI COOKIES?

Utilizatorul își poate configura browserul astfel încât cookie-urile să nu fie instalate sau să primească un avertisment pe ecran de fiecare dată când un cookie dorește să fie instalat, putând decide în orice moment dacă dorește să îl accepte sau nu. De asemenea, utilizatorul poate decide ulterior să șteargă cookie-urile pe care le-a instalat schimbând configurația browserului său sau ștergându-le manual prin intermediul acestuia. Rețineți că eliminarea cookie-urilor poate duce la o scădere a calității sau funcționalității site-ului. Pentru a efectua aceste operații, trebuie să urmați instrucțiunile browserului pe care îl utilizați: Google Chrome http://bit.ly/2yxQv5L Mozilla Firefox https://mzl.la/2IiAiB6 Safari https://apple.co/2KhESEK Internet Explorer http://bit.ly/2K5

4. CE COOKIES UTILIZĂ ACEST SITE WEB?

Acest site web utilizează următoarele cookie-uri:

 

NAME SERVER SCOP EXPIRĂRII
_ga .google.com  Este folosit pentru a distinge utilizatorii  Ani 2
_gat .google.com  Este utilizat pentru a limita procentul de solicitări  Minut 1
_gid .google.com  Este folosit pentru a distinge utilizatorii.  Ora 1
_utma .google.com  Înregistrați de câte ori utilizatorul vizitează site-ul, de asemenea, când a fost prima și ultima dată.  Ani 2
_utmb .google.com  Înregistrați ora la care pagina este atinsă  O jumătate de oră
_utmc .google.com  Înregistrați o nouă sesiune  La sfârșitul sesiunii
_utmz .google.com  Înregistrați originea utilizatorilor și cuvintele cheie.  6 luni
PHPSESSID .salvavidas.eu  Cookie de sesiune  La sfârșitul sesiunii
Gps, pref, Visit_info1_live, YSC .youtube.com  În unele pagini ale site-ului nostru web am încorporat videoclipuri YouTube, este un serviciu Google.   Ani 1

 

Politica de confidențialitate

 

1. IDENTITATEA RESPONSABILII PENTRU TRATAMENT

ANEK S3, SL cu CIF B-85649903, cu adresă în AVDA. CONSTITUCIÓN 29, 28821 COSLADA (MADRID) și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza., este proprietarul acestui site web și este responsabil pentru tratarea (în continuare REST) ​​a datelor cu caracter personal ale utilizatorului și vă informează că informațiile furnizate vor fi tratate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protecția datelor 679 / 2016, Decretul-lege real 5 / 2018, legea organică LOPD 15 / 1999 și regulamentele sale (RD 1720 / 2007), care vă informează că:

2. SCOPURI ȘI LEGITIMAREA TRATAMENTULUI

Oferiți-vă o experiență de utilizator mai bună prin îmbunătățiri pe care le implementăm în interfața și operarea web.

 • Oferim serviciile noastre de marketing, instruire în defibrilatoare și alte servicii publicate pe site-ul nostru web.
 • Trimiteți-vă comunicări informative și / sau promoționale dacă furnizați informațiile de contact și consimțământul dvs.

3. PERIOANE DE CONSERVARE

Datele furnizate vor fi păstrate până când utilizatorul solicită ștergerea datelor sale. Odată ce partea interesată este notificată cu privire la ștergerea datelor sale, acestea vor fi blocate și ulterior anulate în fișierele noastre sau returnate proprietarului datelor, după caz, a suportului în care sunt colectate informațiile furnizate, fără conservarea copiilor informațiilor menționate este admisă.

4. COMUNICAREA DATELOR PĂRȚILOR TREI

Datele dvs. vor fi utilizate numai în scopurile menționate mai sus și nu vor fi transferate către terți, cu excepția acelor comunicări către Autoritățile, Organizațiile sau Oficiile Administrațiilor Publice care au fost consimțite de Utilizator sau persoană autorizată de acesta pentru respectarea adecvată a obligațiile care decurg din serviciile furnizate sau care sunt obligatorii sau autorizate de lege.

5. DATĂ DE CONFIDENȚIALITATE

RESPECT garantează confidențialitatea datelor personale conținute în fișierele sale și va adopta măsurile de reglementare care evită, pe cât posibil, modificarea, pierderea, tratamentul sau accesul neautorizat.

6. EXERCITAREA DREPTURILOR

Utilizatorul are dreptul să acceseze datele sale personale, să rectifice datele inexacte sau să solicite ștergerea acestora atunci când datele nu mai sunt necesare. În anumite ocazii, părțile interesate pot solicita limitarea prelucrării datelor lor, caz în care le vom păstra doar pentru exercitarea sau apărarea revendicărilor. Utilizatorul își poate exercita drepturile direcționând cererea în scris și identificându-se suficient către adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboți;. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza.. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale în orice moment și de a depune cererea pe care o considerați adecvată Autorității de control.

Imagine

El Proiectul de salvamar Suntem principala initiativa de cardioprotectie din Spania, cu mai multe companii 17.000 si entitati cardioprotectoare. 

Instalarea defibrilatoare externe, întreținere, piese de schimb, reparații, de formare și utilizare defibrilator, inregistrare comunitatile autonome.

Imagine

contact

adresă:
Avda.de la Constitución 29 
28821 Coslada (Madrid)
telefon: + 34 91 1250 500
E-mail: salvavidas@salvavidas.eu  
Harta unde suntem